Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zmiana Statutu PSSE w Skarżysku-Kamiennej
Zarządzenie Nr 102/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31
sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu WSSE w Kielcach oraz
powiatowym stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym położonym na
obszarze województwa świętokrzyskiego oraz załącznik nr 9 do
tego zarządzenia nadający Statut PSSE w Skarżysku-Kamiennej.
23.09.2020 więcej
Zmiana w Statucie PSSE
Zmiana w Statucie PSSE w Skarżysku-Kamiennej - § 9
zarządzenia nr 53/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25
czerwca 2018 r.
07.05.2020 więcej
Nowy Statut PSSE w Skarżysku-Kamiennej
Statut nadany zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 45/2012 WOJEWODY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dania 21 maja 2012 roku
07.05.2020 więcej
Nowy Statut PSSE w Skarżysku-Kamiennej
Statut nadany zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 110/09 WOJEWODY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 8 grudnia 2009
07.05.2020 więcej
Statut PSSE w Skarżysku
Zmiana Statutu prawnego
07.05.2020 więcej
Zmiana w Statucie
Zmiana w statucie PSSE Skarżysko W Związku z Zarządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 października 2005r.
07.05.2020 więcej
Zmiana w Statucie
Zmiana w statucie PSSE Skarżysko W Związku z Zarządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2004r.
07.05.2020 więcej
Statut PSSE w Skarżysku
STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W
SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Statut został zatwierdzony przez Ministra
Zdrowia Decyzją o wpisie do rejestru z dnia 14.10.2002 r
07.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się